You're currently viewing our DK store. Based on your location, we recommend visiting our store for the best experience

You're currently viewing our DK store. Choose from the dropdown below if you would prefer to visit one of our other sites.

Go to store
Click here to stay on this store

1. OM OS
1.1 Denne hjemmeside drives af GaraDry Ltd. Vi er et aktieselskab og registreret i England og Wales. Vores firmanummer er 6805114, og vores registrerede adresse er Units 16-18, 17 Summerwood Lane, Halsall, Ormskirk, Lancashire, L39 8RG. Du kan kontakte os ved at klikke her.

2. BESTILLINGER
2.1 Vi bekræfter modtagelsen af din ordre, du har afgivet på GaraDry-webstedet. Du modtager en bekræftelse enten via hjemmesiden umiddelbart efter køb af varer eller via e-mail til den e-mailadresse, der er oplyst ved bestilling. Efter at vi har accepteret din ordre, udfærdiges en købskontrakt, hvorefter du vil modtage varerne leveret af os i overensstemmelse med din ordre og disse handelsbetingelser.
2.2 Medmindre du har anmodet om ikke at blive kontaktet via SMS, vil vi forsøge at sende en SMS på leveringsdatoen for din ordre.

3. PRIS OG LEVERING AF VARERNE
3.1 Prisen på varerne vil være som angivet på hjemmesiden på tidspunktet for ordrebekræftelse (normalt ved at klikke på "Betal-knappen"). Eventuelle utilsigtede tekniske fejl vil gøre dine ordrer ugyldige, og vi er ikke ansvarlige for sådanne tekniske fejl.
3.2 Prisen angivet på hjemmesiden er inkl. moms i de tilfælde, hvor den skal betales.
3.3 Hvis GaraDry begår en fejl vedrørende den annoncerede pris på varer på hjemmesiden, forbeholder vi os retten til at annullere ordrer, du har afgivet på sådanne varer, og til at udstede en fuld tilbagebetaling.
3.4 Ordrer afgivet kan omfatte leveringsomkostninger. Hvis du skal betale et leveringsgebyr for din ordre, vil det stå som et separat beløb på betalingssiden, inden du afgiver din ordre. Hvorvidt der lægges et leveringsgebyr på din ordre, vil blandt andet også afhænge af værdien af ​​din ordre, vægten af ​​din ordre, dato og tidspunkt for levering og din leveringsadresse.
3.5 Medmindre det er udtrykkeligt angivet, er alle afgivne tilbud gyldige i 30 dage fra tilbudsdatoen.
3.6 Kunder med base i lande uden for EU: Bemærk venligst, at betaling for varer og levering af ordrer placeret online ikke inkluderer yderligere gebyrer, der måtte opstå baseret på dit leveringssted. Disse omfatter, men er ikke begrænset til; importafgifter, skatter, told eller forarbejdningsafgifter. I tilfælde af at disse omkostninger opstår, er de udelukkende kundens ansvar, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt af GaraDry.

4. BETALING
4.1 Du kan betale for dine ordrer med debet- eller kreditkort, Apple Pay, Google Pay, PayPal eller BACS. Du kan ikke betale for din ordre med kontanter eller check.
4.2 Debet- og kreditkort, som vi accepterer, er opført på vores hjemmeside.

5. LEVERINGER
5.1 De fleste ordrer afsendes den følgende hverdag. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i leveringen, som enten er forårsaget af os, eller som er uden for vores kontrol. Vi forbeholder os retten til at begrænse leveringer i visse områder.
5.2 Levering sker på hverdagsbasis (mandag til fredag). Det er kundens ansvar at sikre, at der er en kompetent person til rådighed på leveringsadressen på den angivne leveringsdato, som kan skrive under på sikker levering af varerne. Hvis der ikke er nogen til stede på adressen på leveringstidspunktet, vil vores kurer efterlade en meddelelse om forsøget på at levere samt instruktioner om returnering af ordren.
5.3 Produkterne tilbydes afhængigt af deres tilgængelighed. Hvis de bestilte varer ikke er tilgængelige, kan vi kontakte dig for at tilbyde dig et rimeligt erstatningsprodukt. Vær opmærksom på, at dette kan påvirke den pris, du betaler. Vi stiller kun erstatningsprodukter til rådighed efter anmodning. Ellers vil der blive givet fuld refusion for varer, der er blevet utilgængelige.
5.4 Alvorlige vejrforhold og andre begivenheder uden for vores kontrol kan føre til en annulleret/forsinket levering. Hvis en levering er forsinket/aflyst, vil GaraDry forsøge at aftale en ny leveringsdato hurtigst muligt.
5.5 GaraDry kurerer vil normalt kun udføre leveringer, når en kompetent person er til stede, som kan tage imod leveringen. Hvis du beder GaraDry om at levere en ordre til en nabo etc. fraskriver GaraDry sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med at efterlade ordren et andet sted end modtagerens leveringsadresse nedenfor, men ikke begrænset til eventuelt efterfølgende tyveri, manipulation eller beskadigelse af ordren.
5.6 Ved modtagelse af ordren skal du kontrollere indholdet for at sikre, at din ordre er komplet, og at du er tilfreds med varens stand. Hvis en vare mangler eller er beskadiget eller ufuldstændig, skal du give GaraDry besked inden for 14 dage efter leveringsdatoen. Se venligst vores returside for mere information om returnering.
5.7 Omkostninger i forbindelse med returnering af uønskede varer skal betales af kunden. I tilfælde af gratis leveringsordrer vil de oprindelige portoomkostninger, der påløber GaraDry, blive trukket fra ethvert tilbagebetalingsbeløb. Hvis nogen af ​​varerne viser sig at være beskadiget eller i usælgelig stand, vil de blive returneret til kunden for kundens regning uden efterfølgende tilbagebetaling.
5.8 Alle angivne tidsangivelser for leveringen er kun et skøn over det sandsynlige tidspunkt for levering af ordren. GaraDry vil tage alle rimelige skridt for at overholde sådanne estimater, men vil ikke være forpligtet til at betale for skader, kompensation eller give en annullering af ordren, hvis levering på den angivne leveringsdato mislykkes.

6. FORTROLIGHED
6.1 Personoplysninger, vi modtager, vil blive opbevaret sikkert. Vi sælger eller videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand, medmindre andet er aftalt.
6.2 I det omfang nogen persondata indsamles eller behandles under eller i forbindelse med disse betingelser, skal sådanne persondata indsamles eller behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og sælgers privatlivspolitik (og hvor det er relevant cookiespolitik), der er placeret her.

7. GARANTI
7.1 Disse vilkår og betingelser begrænser ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, kontraktbrud eller brud på vores juridiske pligt, og ingen af ​​disse vilkår vil begrænse nogen af ​​dine lovbestemte rettigheder.
7.2 Vi vil ikke blive anset for at have misligholdt vores kontrakt eller disse vilkår og betingelser som følge af nogen forsinkelse i vores præstation/manglende præstation, hvis denne forsinkelse eller manglende præstation opstod på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til oversvømmelser , brande, naturkatastrofer, strejker, terrorisme, ulykker eller trafikproblemer.
7.3 Alle varer leveret af GaraDry er egnede til deres tilsigtede formål. GaraDry er ikke ansvarlig, hvis varerne viser sig uegnede til andre formål. Eventuelle anbefalinger givet af GaraDry under sådanne omstændigheder er givet i god tro, men da installationen af ​​produktet er uden for vores kontrol, er det op til kunden at forvisse sig om varernes egnethed til det tilsigtede formål.
7.4 GaraDry er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af misbrug eller ændring af produktet, forsætlig skade, uagtsomhed, unormale arbejdsforhold og manglende evne til at følge vores skriftlige eller mundtlige instruktioner.
7.5 Alle GaraDry-produkter (Weather Stop mærket før 1. juni 2022) har en 5 års producentgaranti. I de tilfælde, hvor der anvendes lim, kan kun GaraDry-mærkelimen anvendes. I tilfælde, hvor der er brugt alternativt klæbemiddel i nogen eller hele installationen, er denne garanti ugyldig. Garantien gælder ikke for et produkt, der har været udsat for unormale driftsforhold eller kemikalier såsom brændstoffer, syrer eller ustabile forbindelser. Hvis der er mistanke om, at et alternativt tætningsmiddel er blevet brugt, forbeholder GaraDry Ltd sig retten til at inspicere enhver pågælden tætning eller tætningsmasse, før der træffes beslutning om ethvert garantikrav. Enhver gældende garanti bortfalder, hvis de medfølgende monteringsinstruktioner ikke følges. Garantiperioden dækker alle berettigede køb til 1 (én) like-for-like erstatning. Forskellige produkter kan tilbydes som erstatninger efter GaraDry Ltd's skøn, hvis den påtænkte anvendelse er uegnet til det oprindeligt købte produkt. Alle ikke-mærkede eller ikke-specifikke produkter har en 12-måneders producentgaranti.
7.6 GaraDry Ltds ansvar skal under ingen omstændigheder overstige købsprisen for de varer, for hvilke der kræves erstatning.
7.7 GaraDry Ltds ansvar vil under ingen omstændigheder overstige erstatningen eller tilbagebetalingen af ​​det produkt, du har købt. GaraDry Ltd er ikke ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader. Alle oplysninger leveres "som de er" og menes at være nøjagtige på tidspunktet for offentliggørelsen.
7.8 Ansvarsbegrænsning - GaraDry Ltd's forpligtelse og købers eneste retsmiddel er levering af erstatningsprodukter til det fejlbehæftede materiale fra almindelige produktbeholdningslinjer. GaraDry Ltd er ikke ansvarlig for arbejdskraft eller nogen af ​​de omkostninger, der påløber i forbindelse med reparation eller udskiftning af produkter, og GaraDry Ltd er heller ikke ansvarlig i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller på anden måde for skade eller tab af anden ejendom, tab af fortjeneste eller indtægt, tab af brug af ejendom eller udstyr, krav fra kunder eller købere eller for nogen som helst særlige indirekte, tilfældige eller følgeskader.

8. ANNULLERING OG RETURNERING
8.1 Medmindre en vare er blevet personliggjort eller lavet på bestilling, har du ret til at annullere kontrakten med os til enhver tid op til 14 dage efter leveringsdatoen. Du skal meddele os skriftligt dit ønske om at annullere din ordre via e-mail på info@garadry.dk
8.2 Med din hjælp sørger vi for returnering af annullerede ordrer tilbage til os (for din regning), og vi vil bestræbe os på at refundere varens pris på dit betalingskort inden for 2-3 hverdage.

9. KLAGER
9.1 Kundeklager skal indgives på mail til info@garadry.dk

10. SÆRTILBUD
10.1 Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene for de særlige tilbud eller trække dem helt tilbage til enhver tid og uden forudgående varsel.

11. GENERELT
11.1 Hvis nogen af disse vilkår og betingelser helt eller delvist anses for at være ulovlige eller ugyldige af en domstol, eller hvis de ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser, som fortsat vil kunne håndhæves og håndhæves.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR EN HANDELSKONTO
I vilkårene og betingelserne for denne forhandlerkonto betyder 'vi' eller 'os' eller 'virksomhed' GaraDry Ltd; "du" eller "kunde" betyder den person, virksomhed eller enhed, der er opført på forhandlerens ansøgningsskema; og "vores" eller "din" skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Dette er en aftale mellem os og dig om at levere en forhandlerkonto ("Kontoen"), som du kan bruge til at foretage køb hos os enten online eller direkte.

Denne konto er beregnet til at lette forhandlerkredit. Det er en ureguleret aftale og er som sådan ikke underlagt forbrugerkreditlovgivningen. Vi vil overveje at sagsøge personer, der indgiver falske kreditansøgninger, for bedrageri, eller som efterfølgende får kredit i en forbrugeregenskab.

Kunder, der er registreret som en virksomhed, vil i det væsentlige blive betragtet som en "forhandlerkunde" for disse vilkår og betingelser.

1. KREDITGRÆNSE
1.1 Vi vil fra tid til anden sætte en kreditgrænse på kontoen og fortælle dig, hvad denne grænse er. Dette kan ske mundtligt eller via e-mail.
1.2 Vi forbeholder os retten til at trække kreditfaciliteter tilbage til enhver tid og uden forudgående varsel.

2. FAKTURA
2.1 Eventuelle faktureringsspørgsmål skal indsendes skriftligt inden for 21 dage efter faktureringsdatoen; ellers går vi ud fra, at du har accepteret det.
2.2 Formatet på vores faktura og erklæringer til dig vil udelukkende blive dikteret af os.
2.3 Du vil, medmindre andet er aftalt, få tilsendt rykkerfakturaer, der viser detaljer om forfaldne betalinger, som er blevet opkrævet på Kontoen, når kreditperioden på 30 dage er udløbet.

3. BETALING
3.1 Du får tilsendt en faktura for hvert køb, og medmindre andet er skriftligt aftalt mellem os, skal betalingen ske inden for 30 dage fra faktureringsdatoen. Betalinger til os skal ske i danske kroner via betalingsservice, BACS, kredit- eller betalingskort eller på anden måde, som vi giver dig besked om. Pengene skal være tilgængelige inden for 30 dages perioden for at undgå afbrydelser på din konto.
3.2 Kunden skal holde Selskabet skadesløs for alle omkostninger (herunder sagsomkostninger) og udgifter, som Selskabet afholder i forbindelse med opkrævning af beløb, som Kunden skylder, eller ved udøvelsen af denne ret, herunder eventuelle administrative gebyrer, der opstår, hvis Selskabet henviser en tvist om forsinket/manglende betaling til sine advokater eller inkassobureauer.

4. ANSVAR
4.1 Selvom vi tidligere har givet kredit, forbeholder vi os retten til at nægte at gennemføre en ordre, hvis betalingen eller din kreditvurdering ikke er tilfredsstillende.
4.2 Hvis organisationen, som forhandlerkontoen tilhører, er (a) en virksomhed, og du er direktør for virksomheden, eller (b) en LLP, og du er medlem af denne LLP, garanterer du personligt opfyldelsen af ​​alle organisationens nuværende og fremtidige finansielle forpligtelser til GaraDry Ltd (inklusive eventuelle efterfølgende stigninger i den kreditfacilitet, der er givet til den pågældende organisation).
4.3 Du må ikke tilbageholde betaling af fakturaer eller andre beløb på grund af eventuelle modregninger eller modkrav, som du kan drage fordel af eller mener, du drager fordel af. Vi er til enhver tid berettiget til at modregne enhver gæld eller krav, som vi måtte have mod dig, i ethvert beløb, som vi skylder dig.
4.4 Varerne er på eget ansvar. Selvom leveringen har fundet sted, overgår ejendomsretten til varerne (også kaldet "titlen") ikke til dig, før du har betalt den fulde pris for varen, og der slet ikke er andre beløb, du skylder os. Indtil titlen på varerne overgår fra os, er du; (i) ikke berettiget til at bruge varerne; (II) du skal opbevare varerne for os på en sikker måde; (iii) returnere varerne til os med det samme, hvis vi beder dig om det; og (iv) være ansvarlig over for os for ethvert tab, beskadigelse eller ødelæggelse af varerne. Indtil varernes titel overgår fra os til dig, skal du desuden for egen regning opbevare varerne adskilt fra andre varer i din besiddelse og mærke dem på en sådan måde, at de let kan identificeres som værende vores ejendom, og give virksomheden og dens agenturer og medarbejdere,
4.5 Vi kan, efter at have underrettet dig, enten mundtligt eller skriftligt, lukke kontoen til enhver tid med øjeblikkelig virkning, hvis du bryder nogen af ​​disse vilkår eller betingelserne, hvorunder du købte varer, eller hvis noget af det følgende forekommer (eller som vi tror med rimelig sandsynlighed vil ske). Hvis din konto er lukket, er du forpligtet til at betale skyldige beløb på din konto umiddelbart efter, at du har modtaget en anmodning herom fra os:
4.6.1 Hvis du er en juridisk person: enhver handling, anmodning, ordre, procedure eller beskikkelse i forbindelse med en beslaglæggelse, en tvangsfuldbyrdelse, et akkord eller arrangement med kreditorer, likvidation, opløsning, værgemål eller rekonstruktion (administrativt eller på anden måde) eller konkurs, eller hvis du ikke er i stand til at betale din gæld; eller
4.6.2 Hvis du er en enkeltperson: enhver handling, påkrav, ordre, procedure eller udnævnelse i forbindelse med enhver tvangsfuldbyrdelse, akkord eller arrangement med dine kreditorer, eller konkurs, eller hvis du ikke er ude af stand til at betale din gæld; Hvor
4.6.3 Hvis du er et partnerskab: enhver handling, anmodning, ordre, sagsbehandling eller udnævnelse i forbindelse med enhver tvangsfuldbyrdelse, akkord eller ordning med kreditorer, likvidation, opløsning, kurator eller rekonstruktion (administrativt eller på anden måde) eller konkurs, eller hvis du ikke er i stand til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder
4.7 Vi er ikke (i det fulde omfang tilladt af loven) ansvarlige over for dig i henhold til denne aftale (herunder hvis vi ikke er i stand til at opfylde vores forpligtelser på grund af begivenheder uden for vores rimelige kontrol).
4.8 Vi kan sende dig meddelelser til den adresse, du har angivet på din ansøgningsformular, en virksomhedsadresse, du kan have fra tid til anden, eller til en anden adresse, som du oplyser os skriftligt om, og du skal informere os, hvis du ændrer din adresse. Vores kontaktoplysninger er: GaraDry Ltd, Units 16-18, 17 Summerwood Lane, Halsall, Ormskirk, Lancashire L39 8RG eller andre adresser, som vi informerer dig om skriftligt. Enhver opsigelse skal fremsendes pr. post og anses for fremskyndet 2 dage efter frankeringsdatoen. Hvis vi slækker på nogle af disse vilkår, kan det blot være en midlertidig foranstaltning eller et særligt tilfælde, og vi kan til enhver tid skærpe vilkårene igen.
4.9 Hvis du sælger eller har til hensigt at sælge vores produkter på forskellige måder, herunder; via postordre; online enten på et websted, du selv administrerer, eller et gruppemarked; eller gennem andre langdistancehandelsmetoder, skal vores varer være tydeligt mærket. Dette omfatter identifikation af vores produkter som "GaraDry" mærket i salgslistens titel. Det er ikke acceptabelt at inkludere mærkenavnet i brødteksten.
4.10 Det er kun tilladt at bruge billeder, som GaraDry har autoriseret til at liste eller sælge vores produkter online, og enhver ændring af de leverede billeder er strengt forbudt.
4.11 Eventuelle rabatter, vi tilbyder, er efter vores eget skøn, og vi forbeholder os retten til at ændre eller trække disse rabatter tilbage til enhver tid og uden forudgående varsel.
4.12 Varer købt med detailrabat, som skal videresælges eller opgives til videresalg, skal videresælges til samme eller højere pris end vores vejledende udsalgspris.

5. OPSIGELSE
5.1 Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved at give os besked, forudsat at du har indbetalt al udestående gæld til din konto.
5.2 Vi kan ændre disse vilkår ved at give dig 30 dages skriftligt varsel, og ingen andre ændringer er gyldige, medmindre både du og vi er enige skriftligt.
5.3 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afvise en ansøgning om en forhandlerkonto. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til; falske ansøgninger, kontoansøgninger fra ikke-forhandlere eller dem, der ikke er tilknyttet garageporten eller vagtbeskyttelsesindustrien

6. SVIG
6.1 Du skal straks fortælle os, hvis du bliver opmærksom på, at kontoen bliver misbrugt, enten svigagtigt eller på anden måde; hvis adgangen til kontoen er blevet kompromitteret, stjålet eller misbrugt; eller en kontofaktura ser ud til at indeholde varer, du ikke har bestilt. Indtil du giver os besked om disse begivenheder, så vi kan stoppe med at bruge din konto eller undersøge ethvert misbrug af kontoen, er du ansvarlig for ethvert tab, vi lider som følge af misbrug af kontoen. Hvor vi har god grund til at gøre det, kan vi annullere, suspendere eller begrænse retten til at bruge kontoen.

7. DATABESKYTTELSE
7.1 Vi bruger personlige oplysninger, som du giver os i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven og med det formål at vurdere det passende kreditniveau, som vi kan tilbyde dig, og som ellers er tilladt ved lov ( Formålet"). Vi kan dele oplysninger med kreditbureauer og andre organisationer til disse formål og med det formål at opdatere sådanne organisationer med oplysninger om din betalingspraksis. Hvis der gives falske eller unøjagtige oplysninger, og svig identificeres, videregives oplysningerne til anti-svig-agenturer for at forhindre svig eller hvidvaskning af penge. Retshåndhævende myndigheder har ret til at få adgang til og bruge disse oplysninger. Ved at indsende ansøgningen giver du dit samtykke til vores brug af dine personlige oplysninger som angivet i denne paragraf.
7.2 Denne aftale skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i Danmark og EU, og enhver tvist, der opstår i forbindelse med kontrakten, skal indbringes for den relevante domstol.

8. DIREKTE KUNDELEVERING
8.1 Alle ordrer, der afgives, vil være underlagt et leveringsgebyr. Dette gebyr er momspligtigt og gælder for alle ordrer afgivet telefonisk, via vores hjemmeside(r), elektronisk, via indkøbsordre eller via anden metode.

9. RETURNERING AF FORHANDLERORDRER
9.1 Du er ansvarlig for alle forsendelsesomkostninger på de returneringer, vi accepterer.
9.2 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver forhandlerretur.
9.3 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opkræve et genopfyldningsgebyr for accepterede forhandlerreturneringer.