LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GODT IGENNEM, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE

Hvad indeholder disse vilkår?

Disse vilkår fortæller dig om reglerne for brugen af vores hjemmeside https://uk.garadry.com (vores hjemmeside).

Klik på linkene nedenfor for at læse mere om de enkelte emner:

Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os.

https://uk.garadry.com er en hjemmeside, der drives af GaraDry Limited ("Vi"). Vi er registreret i England og Wales under CVR-nummer 6805114 og har vores hovedkontor på adressen Units 16-18, 17 Summerwood Lane, Halsall, Ormskirk, L39 8RG. Vores momsregistreringsnummer er 946 5209 07.

Vi er et aktieselskab.

Hvis du vil kontakte os, bedes du venligst sende en e-mail til sales@garadry.co.uk eller ringe til vores kundeservice på 01704 532 360.  Yderligere kontaktinformationer er angivet her: Kontakt GaraDry - Kom i kontakt med os – GaraDry® UK

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse vilkår

Ved at bruge vores hjemmeside bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du er enig i at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores hjemmeside.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig reference.

Der er andre vilkår, som kan gælde for dig

Disse vilkår for brug henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside:

Vi kan foretage ændringer i disse vilkår

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores hjemmeside, bedes du venligst tjekke disse vilkår for at være sikker på, at du forstår de vilkår, der gør sig gældende på det pågældende tidspunkt.

Vi kan foretage ændringer på vores hjemmeside

Vi kan opdatere og ændre vores hjemmeside fra tid til anden for at tilpasse ændringer til vores produkter, vores brugeres behov og vores forretningsmæssige prioriteter.

Vi kan lukke eller fjerne vores hjemmeside

Vores hjemmeside er gratis at bruge.

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller noget indhold på den, altid vil være tilgængeligt eller uden afbrydelser. Vi kan lukke eller fjerne tilgængeligheden af hele eller dele af vores hjemmeside af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores hjemmeside via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår andre gældende betingelser samt at de overholder dem.

Vi kan give denne aftale videre til en anden

Vi kan videregive vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Vi vil altid informere dig skriftligt, hvis dette sker, og vi vil sikre, at overførslen ikke påvirker dine rettigheder i henhold til kontrakten.

Hvordan du kan bruge materialet på vores hjemmeside

Vi er ejeren eller licenshaveren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og i det materiale, der offentliggøres på den. Disse materialer er beskyttet af love og regler om ophavsret i hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du må gerne udskrive en kopi og downloade uddrag af enhver side fra vores hjemmeside til din personlige brug, og du må gerne gøre andre i din organisation opmærksomme på indhold, der er lagt ud på vores hjemmeside.

Du må ikke ændre papir- eller digitale kopier af noget materiale, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde. Du må heller ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller anden grafik uafhængigt af den medfølgende tekst.

Vores status (og eventuelle navngivne bidragsydere) som forfattere af indhold på vores hjemmeside skal altid anerkendes (undtagen når indholdet er brugergenereret).

Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores hjemmeside til kommercielle formål uden at have fået en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer, downloader, deler eller genudgiver nogen del af vores hjemmeside uden at overholde disse brugsbetingelser, bortfalder din ret til at bruge vores hjemmeside øjeblikkeligt, og du skal, efter vores valg, returnere eller destruere alle kopier af det materiale, du har lavet.

Ingen tekst eller datamining eller webscraping

Du må ikke foretage, facilitere, autorisere eller tillade nogen form for tekst- eller datamining eller webscraping i forbindelse med vores hjemmeside eller nogen tjenester, der leveres via eller i forbindelse med vores hjemmeside. Dette omfatter brug af (eller tilladelse til, godkendelse af eller forsøg på brug af):

 • Enhver "robot", "bot", "spider", "scraper" eller anden automatiseret enhed, program, værktøj, algoritme, kode, proces eller metode til at få adgang til, indhente, kopiere, overvåge eller genudgive nogen del af hjemmesiden eller nogen data, indhold, information eller tjenester, der er adgang til via samme.
 • Enhver automatiseret analyseteknik, der har til formål at analysere tekst og data i digital form for at generere information, der inkluderer, men ikke er begrænset til, mønstre, tendenser og korrelationer.

Denne klausul skal behandles som et udtrykkeligt forbehold for vores rettigheder i denne henseende, herunder med henblik på artikel 4, stk. 3, i direktivet om digital ophavsret. ((EU) 2019/790).

Denne klausul gælder ikke i tilfælde af (men kun i det omfang), at vi ikke er i stand til at udelukke eller begrænse tekst- eller datamining- eller webscraping-aktivitet ved kontrakt i henhold til de love, der gør sig gældende for os.

Vær ikke tro mod informationer på vores hjemmeside

Indholdet på vores hjemmeside er kun til generel information. Det er ikke beregnet til at være en egentlig rådgivning, som du bør stole på. Du skal indhente professionel eller specialiseret rådgivning, før du foretager eller afstår fra nogen handling på baggrund af indholdet på vores hjemmeside.

Selvom vi foretager rimelige bestræbelser på at opdatere informationerne på vores hjemmeside, giver vi ingen erklæringer, garantier eller forbehold, hverken udtrykkelige eller underforståede, for, at indholdet på vores hjemmeside er nøjagtigt, fuldstændigt eller opdateret.

Vi er ikke ansvarlige for de hjemmesider, vi linker til

I de tilfælde, hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til din information. Sådanne links skal ikke betragtes som vores godkendelse af de linkede hjemmesider eller de informationer, du kan få fra dem.

Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider eller ressourcer.

Vores ansvar for eventuelle tab eller skader, som du har måtte lide

Uanset om du er privat- eller virksomhedskunde:

 • Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører og for bedrageri eller svigagtig vildledning.
 • Forskellige begrænsninger og udelukkelser af ansvar gør sig gældende for forpligtelser, der opstår som følge af levering af produkter til dig, hvilket vil fremgå af vores vilkår og betingelser for salg.

Hvis du er virksomhedskunde:

 • Vi fralægger os alle underforståede betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der måtte gælde for vores hjemmeside eller noget indhold på den.
 • Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skade, uanset om det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), brud på lovpligtig pligt eller andet, selvom det er forudsigeligt, der opstår under eller i forbindelse med:
 • brug af, eller manglende evne til at bruge, vores hjemmeside
 • brug af eller tillid til noget indhold, der vises på vores hjemmeside
 • I særdeleshed er vi ikke ansvarlige for:
 • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter
 • forretningsafbrydelse
 • tab af forventede besparelser
 • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme
 • ethvert indirekte tab eller følgeskade.

Hvis du er privatkunde:

 • Bemærk venligst, at vi kun stiller vores hjemmeside til rådighed til privat brug. Du accepterer ikke at bruge vores hjemmeside til kommercielle eller forretningsmæssige formål. Vi har derudover intet ansvar over for dig i tilfælde af tab af fortjeneste, forretningstab, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

Hvordan vi kan bruge dine personlige informationer

Vi vil kun bruge dine personlige informationer som angivet i vores Fortrolighedserklæring og cookies.

Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke overføre dem

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside vil være sikker eller fri for fejl eller virus.

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at overføre virus, trojans, worms, logic bombs eller andet materiale, der er ondsindet eller skadeligt i teknologisk forstand. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, som vores hjemmeside er gemt på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Hvis du overtræder denne bestemmelse, vil du begå en kriminel handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores hjemmeside øjeblikkeligt.

Regler for at linke til vores hjemmeside

Du må gerne linke til vores hjemmeside, såfremt du gør det på en måde, der er fair og lovlig, og som ikke skader vores omdømme eller misbruger det.

Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller opbakning fra vores side, hvor der ikke er nogen.

Du må ikke oprette et link til vores hjemmeside på en hjemmeside, der ikke tilhører dig.

Vores hjemmeside må ikke indgå på nogen anden hjemmeside, og du må heller ikke oprette et link til nogen anden del af vores hjemmeside end startsiden.

Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde tilladelsen til at linke uden varsel.

Hvilket lands love gælder for eventuelle tvister?

Hvis du er forbruger, bedes du venligst være opmærksom på, at disse brugsbetingelser, deres indhold og deres udarbejdelse er underlagt engelsk lov. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiktion, bortset fra at hvis du er bosiddende i Nordirland, kan du også lægge sag an i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også lægge sag an i Skotland.

Hvis du er en virksomhed, er disse brugsvilkår, deres genstand og deres oprettelse (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt engelsk lov. Vi accepterer begge den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Vores varemærker er registrerede.

Vi er indehaver af nedenstående varemærke. Du har ikke tilladelse til at bruge det uden vores godkendelse, medmindre det er en del af materiale, du bruger som tilladt under Hvordan du kan bruge materiale på vores hjemmeside.