Forskning

GaraDry® gulvtætningen er designet og udviklet af en kvalificeret britisk industriel designer.

Ergonomi og styling

Ergonomi drejer sig om forholdet mellem et produkt, brugeren og miljøet. Det er ikke nok for et produkt kun at være funktionelt. Det skal også se godt ud.

Æstetik kan naturligvis have indflydelse på et produkts succes eller fiasko uanset hvilke funktionelle fordele det har. Så via forskning, konceptskitsering og computergengivelse, skummodellering og prototypefremstilling, mener vi, at vi har maksimeret produktets appel og samtidig leveret et produkt, der er funktionelt og passende for industrien.

Modelkonstruktion og prototypefremstilling

Modelkonstruktion og prototypefremstilling er kritiske dele af produktudviklingsprocessen. I projektets koncept- og stylingsudviklingsstadie fremstiller vi nøjagtige visuelle modeller af karton og skum af høj densitet.

Sluttelig tog vi præproduktions prototyper i brug for at teste de udvalgte materialers styrke, fleksibilitet og præstationsevne forud for værktøjsbearbejdning.

Fremstilling

GaraDry® gulvtætningen er fremstillet til en høj specifikation.For at holde produktionsomkostningerne og RRP til et minimum, fremstilles produktet i store mængder uden at det påvirker kvaliteten.

Et stringent kvalitetskontrolsystem sikrer, at tolerancerne overholdes og at produktets nøjagtige præstationsevne nøjagtigt stemmer overens med dets specifikation.

 

GaraDry concept drawing
Aluminium concept drawing